αγελη

Η Αγέλη Λυκοπούλων αποτελείται από παιδιά Β’ έως και Ε’ Δημοτικού.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο πρωί, 11:15 με 13:30.

Σημαντικά:

Δήλωση Κατασκήνωσης 2019

ΑΤΟΜΙΚΑ-ΕΦΟΔΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Απογραφικό Δελτίο

Δελτίο Υγείας

Προγραμματισμός Αγέλης Λυκοπούλων Β’ Εξάμηνο 2018-19

Βαθμοφόροι Αγέλης Λυκοπούλων 2018-2019

Αρχηγός: Κατερίνα Δαγρέ, Καρδερίνα, 6948187575, dagrekaterina@gmail.com