αγελη

Η Αγέλη Λυκοπούλων αποτελείται από παιδιά Β’ έως και Ε’ Δημοτικού.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο πρωί, 11:15 με 13:30.

Σημαντικά:

Απογραφικό Δελτίο

Δελτίο Υγείας

Αρχηγός: Οδυσσέας Σβορώνος, Σταχτοδέλφινο, 6933298269, odysseassv@gmail.com