Ναυπηγικα σχεδια ναυσιθοης

Για όποιον ενδιαφέρεται να φτιάξει κι άλλη μία, μπορούμε να τα στείλουμε κατόπιν συνεννοήσεως.

Plaat delen Aug 2003 Model (1)_originalONDERDELEN Model (1)_original