κοινοτητα

Η Κοινότητα Ανιχνευτών αποτελείται από παιδιά A’ έως και Γ’ Λυκείου.

Συγκεντρώνεται κάθε Σάββατο ή Κυριακή κατόπιν συνεννοήσεως.

Δελτίο Υγείας

Προγραμματισμός Κοινότητας Ανιχνευτών Β’ Εξάμηνο 2018-19

Βαθμοφόροι Κοινότητας Ανιχνευτών 2018-2019

Αρχηγός:  Άννα Κανέτη, Πεταλούδα, 6947444832, anna@kanetis.gr