Τμηματα

Κάθε προσκοπικό Σύστημα αποτελείται από τα Τμήματα της Αγέλης, της Ομάδας και της Κοινότητας, που έχουν ως σκοπό την παροχή εξωσχολικής παιδείας υψηλού επιπέδου σε παιδιά και νέους.

Δεδομένης της προφανούς διαφοράς στην αντίληψη και τις ανάγκες κάθε ηλικιακής κατηγορίας, είναι σαφές ότι δε γίνεται να εφαρμοσθεί το ίδιο πρόγραμμα για ένα παιδί 8 ετών κι ένα νέο των 16.

Για το λόγο αυτό, η Αγέλη δέχεται παιδιά από Β’ Δημοτικού.

Όταν αυτά τα παιδιά πάνε ΣΤ’ Δημοτικού, θα “ανέβουν” στην Ομάδα.

Στην Α’ Λυκείου, θα ενταχθούν στην Κοινότητα.

Τελειώνοντας το σχολείο, έχουν πλέον την ευκαιρία να γίνουν Βαθμοφόροι σε κάποιο από τα προηγούμενα τρία Τμήματα. Έτσι θα μεταδώσουν στα νέα παιδιά όλα τα πράγματα που έμαθαν τόσα χρόνια, και θα τους δώσουν ευκαιρίες να περάσουν τόσο υπέροχα όσο κι οι ίδιοι!

 

 

Αρχηγός Συστήματος: Παύλος Κανέτης, Παπαγάλος, 6978000123, pavlos@kanetis.gr