ομαδα

Γενικά:

Η Ομάδα περιλαμβάνει παιδιά ΣΤ’ δημοτικού έως και Γ’ γυμνασίου.

Συγκεντρώσεις συνήθως πραγματοποιούνται 14:45-17:30 κάθε Σάββατο στη λέσχη μας.


Ανακοίνωση:

Σάββατον, ἡμέραν Κρόνου, καί ὥρα περασμένες ἕξ, εἰσβαινόμεθα ἅπαντες εις τήν πλατφόρμαν Zoom, ἵνα γιγνωσκόμεθα τάς μούσας. Οὐκ ἅπει οὐδείς! ἐνδυόμεθα μαντήλιν! 📜🤔💭

Θα λάβετε σύνδεσμο της συνάντησης στο Zoom πριν τη διαδικτυακή συνάντηση.


Σημαντικά:

Απογραφικό δελτίο

Δελτίο Υγείας

Χειμερινό Πρόγραμμα Ομάδας

Στοιχεία Επιτελείου Ομάδας

Αρχηγός: Ιωάννα Φουρμούζη, Πάντα, ioanna.four@gmail.com, 6944023615