ομαδα

Γενικά:

Η Ομάδα περιλαμβάνει παιδιά ΣΤ’ δημοτικού έως και Γ’ γυμνασίου.

Συγκεντρώσεις συνήθως πραγματοποιούνται 14:45-17:30 κάθε Σάββατο στη λέσχη μας.

Οι Πρόσκοποί μας θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού self test.


Ανακοίνωση:

Το Σάββατο η Ομάδα μας ασχολείται με την νέα επέκταση της λέσχης μας! Συγκεντρωνόμαστε 2:45 στη λέσχη και φοράμε πλήρη προσκοπική στολή! Έχουμε μαζί αδιάβροχο! Μην λείψει κάνεις!


Σημαντικά:

Αφίσα Προόδου

Απογραφικό δελτίο

Δελτίο Υγείας

Στοιχεία Βαθμοφόρων Ομάδας

Προγραμματισμός A’ Eξαμήνου Ομάδας 2021-2022

Αρχηγός: Ιωάννα Φουρμούζη, Πάντα, ioanna.four@gmail.com, 6944023615